Affiche

Hier worden affiches verzameld, mbt Dalerpeel in Oorlogsjaren.


Bekendmaking. Op last v.d. Beauftragte v.d. provincie Drente moet iedere mannelijke ingezetene zich melden voor de arbeidsinzet.
Bron: https://beeldbankwo2.nl/