Bronnen

De meeste informatie die vermeld staat binnen deze website, komt van verschillende bronnen. Dat kunnen websites zijn, facebook pagina`s, naslagwerken, boeken, persoonlijke gesprekken of anders.

Het is onze bedoeling om alle gebruikte naslagbronnen hier te vermelden, zodat duidelijk is waar wij onze informatie zoal hebben gezocht en hopelijk gevonden.

Daarnaast vermelden we ook websites die het bezoeken zeker waard zijn.

Mocht u als houder van een dergelijke bron van mening zijn dat een vermelding hier onrechtmatig is, dan kunt u contact opnemen via info@dalerpeelinoorlogsjaren.nl

Geprobeerd zal worden om tot een aanpassing, danwel verwijdering over te gaan.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep “Dalerpeel in Oorlogsjaren”

Bronnen:


http://www.drentheindeoorlog.nl/

Drentse oorlogsbijzonderheden die zijn verzameld in samenwerking met RTV Drenthe.

https://www.topotijdreis.nl/

Over meer dan 200 jaar topografie en luchtfoto’s

https://www.huibminderhoud.nl/

Historicus, maar ook de verhalenvertellende, hoofdonderwijzer Huib Minderhoud.

https://museumnieuwlande.nl/

Nieuwlande 1940-1945, het dorp dat zweeg heeft veel te vertellen.

https://www.rtvdrenthe.nl/oorlog

In Drenthe staan ruim 130 monumenten ter nagedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog.

https://drenthe.75jaarvrijheid.nl/

Gebeurtenissen in Drenthe met beeld en verhaal.

https://geschiedeniscoevorden.nl/

Historie en verhalen uit het gemeentelijk archief van de gemeente Coevorden.