Monument geplaatst

mei 4, 2023

Dinsdagmorgen 18 april 2023 is in alle vroegte het monument geplaatst. En het eindresultaat mag er zijn, aldus de werkgroep. Voor nu is het beeld nog even warm ingepakt, zodat het kan acclimatiseren aan de Dalerpeelse omgeving. Op 4 mei zal het dan onthuld worden voor iedereen die hiervoor belangstelling heeft.

Speciale genodigden…

Wel roepen we nog even alle genodigden op om te reageren op de persoonlijke uitnodiging die via de contactpersonen is verstuurd. Welke verenigingen en instanties zijn 4 mei aanwezig?

Het Dorpshuis stelt zich namelijk belangenloos beschikbaar om met alle personen die op uitnodiging zijn, na afloop nog even na te praten over deze dag. Wel willen we graag het aantal personen tijdig doorgeven.

Daarnaast hopen we dat iedereen die zich betrokken voelt bij dit gebeuren, om op 4 mei aanwezig te zijn.

Het heeft even geduurd, maar ook Dalerpeel kent binnenkort haar eigen oorlog herdenkingspleintje!