Gezin De Jonge

Op vrijdag 10 mei begon de oorlog, ook voor Dalerpeel. Duitse troepen kwamen in alle vroegte bij Coevorden de grens over en trachtten snel door te stoten. Slechts bij “de…

Hallo lezers!

Welkom op de pagina “Dalerpeel in Oorlogsjaren”. Op deze site is te volgen hoe wij als werkgroep bezig zijn om ook in Dalerpeel een Oorlog herdenking monument te realiseren. De…