Hallo lezers!

nov 5, 2021

Welkom op de pagina “Dalerpeel in Oorlogsjaren”.

Op deze site is te volgen hoe wij als werkgroep bezig zijn om ook in Dalerpeel een Oorlog herdenking monument te realiseren. De wens om een dergelijk monument binnen Dalerpeel te vestigen komt uit de vraag vanuit de bevolking.

Veel omliggende steden en dorpen bezitten op welke wijze dan ook een herdenking locatie met betrekking tot de Tweede Wereldoorlog. We zijn ons er van bewust dat het achterhalen van gebeurtenissen uit die tijd een delicate kwestie is, waar bezoekers verschillende meningen en gedachten over kunnen hebben.

Wij proberen alle geplaatste informatie te toetsen op waarheid en daar waar nodig, onderschreven met een bronvermelding. Mocht u, na het lezen van geplaatste teksten, het idee hebben om te reageren op een artikel, dan houden wij ons van harte aanbevolen. Via het contactformulier kunt u uw mening en eventuele aanpassingen melden.

De website is gestart op 5 november 2021 en is derhalve slechts gevuld met de eerste informatie.

We hopen u binnenkort een digitaal platform te bieden die een beeld geeft van de Oorlogsjaren van met name Dalerpeel, maar wel degelijk ook van de directe omgeving, zoals Nieuwe Krim en de Gemeente Coevorden.

Met vriendelijke groet,

Werkgroep Dalerpeel in Oorlogsjaren,

Johan Kroezen, Hans Wering en Klaas Veldhuis

Dalerpeel